antet

 

DECLARAŢIA DE POLITICĂ ÎN DOMENIUL CALITATII SI MEDIULUI

  

  

Pentru a satisface la un nivel cât mai înalt cerinţele clienţilor noştri, precum şi cerinţele legale şi de reglementare specifice domeniului nostru de activitate, eu directorul SC COŞERI ELECTRIC CO SRL ma angajez sa iau toate măsurile necesare pentru menţinerea şi îmbunătăţirea unui sistem de management integrat calitate - mediu în cadrul organizaţiei noastre conform standardelor SR EN ISO 9001:2001 si SR EN ISO14001:2005, cu cerintele legale si de reglementare aplicabile domeniului in care ne desfasuram activitatea.

De asemenea, mă angajez să previn poluarea, să asigur resursele financiare, materiale, umane şi tehnice, să iau toate măsurile necesare pentru ca întreg personalul organizaţiei noastre să cunoască şi să respecte cerinţele documentelor sistemului de management integrat aplicabile. Având în vedere stadiul de dezvoltare al organizaţiei, obiectivele strategice sunt:

 

1.      Extinderea segmentului de piata al societatii, cresterea încrederii potentialilor clienţi si a partilor interesate în capabilitatea organizaţiei noastre de a furniza produse şi servicii la nivelul exigenţelor

 

 2.      Reducerea impactului asupra mediului, a riscului de producere a poluarii accidentale si responsabilizarea angajatilor fata de mediul inconjurator

 

3.      Cresterea competitivitatii economice, a competentei tehnice si a productivitatii

  

Data intrării în vigoare                                                              Director

                  1.01 2008                                                          mat. BĂDESCU HORAŢIU